O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (filologia angielska), Akademii Marynarki Wojennej (administracja morska) oraz Politechniki Gdańskiej (podyplomowe studia w zakresie zarządzania). Przez wiele lat pracowałem w Urzędzie Miejskim we Władysławowie jako inspektor d.s. rozwoju i inwestycji, realizując przez ponad 10 lat mojej zawodowej pracy dziesiątki programów drogowych, czy tych związanych z ochroną środowiska.

PROGRAM


Prawo i Sprawideliwość
RODZINA


 • „Rodzina 500+” na każde dziecko od 1 lipca 2019
 • „Maluch+” to wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 • Program „Dobry Start” to 300 zł dla każdego ucznia
 • „Mama 4+” oraz „Posiłek w szkole i w domu” – Ok. 1,3 mln osób skorzysta rocznie z programu

SENIORZY


 • Obniżyliśmy wiek emerytalny – daliśmy prawo wyboru Polakom
 • Wyższe renty i emerytury
 • Emerytura+, czyli “trzynastka” dla emerytów oraz bezpłatne leki dla seniorów
 • „Senior+” to większa liczba miejsc w placówkach dla osób starszych


ZDROWIE


 • Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia
 • Czyste powietrze - termomodernizacja budynków
 • Skuteczne usuwanie wyrobów azbestowych

ROZWÓJ


 • Uszczelniona luka VAT
 • Ułatwienia dla firm wspierające rozwój przedsiębiorczości – Konstytucja Biznesu
 • Szerokopasmowy Internet dla każdej szkoły oraz cyfryzacja w miejsce biurokracji


PRACA


 • Podwyższanie płacy minimalnej oraz minimalna stawka godzinowa
 • Pracownicze Plany Kapitałowe oraz mały ZUS dla drobnych firm
 • Obniżenie podatku CIT

INFRASTRUKTURA


 • Drogi lokalne – rekordowe 6 miliardów złotych
 • Pomoc klęskowa dla rolników w czasie suszy oraz dopłaty do paliwa rolniczego – Plan dla wsi
 • Sport dla młodych


BEZPIECZEŃSTWO


 • Ponad 100 przywróconych posterunków Policji
 • Większy potencjał obronny Polski
 • Modernizacja polskiej armii
 • Wojska Obrony Terytorialnej
 • Bezpieczeństwo energetyczne – zróżnicowanie źródeł dostaw gazu

12 na liście, skuteczny w działaniu.