O MNIE


SKUTECZNY W DZIAŁANIU

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (filologia angielska), Akademii Marynarki Wojennej (administracja morska) oraz Politechniki Gdańskiej (podyplomowe studia w zakresie zarządzania).

Przez wiele lat pracowałem w Urzędzie Miejskim we Władysławowie jako inspektor d.s. rozwoju i inwestycji, realizując przez ponad 10 lat mojej zawodowej pracy dziesiątki programów drogowych, czy tych związanych z ochroną środowiska. Obecnie od 2016 roku kieruję Centralnym Ośrodkiem Sportu Cetniewo, gdzie odpowiedzialny jestem za realizację zadań publicznych polegających na tworzeniu warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, poprzez utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi i całą bazą noclegową znajdującą się na terenie COS Cetniewo.

Nieprzerwanie od roku 2010 pełnię również funkcję samorządową na szczeblu radnego powiatowego. Dbam o politykę historyczną naszego regionu organizując różnego rodzaju obchody, święta jak np. obchody Dni Piłsudczyków czy bardzo ważne konferencje hallerowskie, ku czci Błękitnego Generała Józefa Hallera, który w 1920 roku dokonał zaślubin Polski z morzem.

W miarę swoich możliwości wspieram wszystkie lokalne oraz ponadlokalne inicjatywy, różnego rodzaju kluby sportowe, związki czy stowarzyszenia oraz koła gospodyń wiejskich czy ochotnicze staże pożarne. Jestem członkiem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, gdzie staram się aktywnie uczestniczyć w życiu tej wspólnoty, która jest ze sobą bardzo zintegrowana i która to podtrzymuje tradycyjne kaszubskie wartości naszych małych ojczyzn.

Prywatnie jestem mężem oraz ojcem dwójki dzieci w wieku szkolnym. Wolne chwile od pracy czy obowiązków radnego staram się spędzać aktywnie podróżując czy też uprawiając sporty.

Lubię pomagać dlatego chętnie angażuję się i wspieram wszelkie akcje charytatywne i te które mają na celu pomóc potrzebującym. Interesuje mnie również polityka oraz rozwój naszego regionu, w którym mieszkam. Uważam, że Pomorze jest oknem na świat i podstawą rozwoju gospodarki całego kraju i tym samym zasługuje na duże inwestycje.

12 na liście, skuteczny w działaniu.