Miasto Gdynia


PROGRAM Prawo i Sprawiedliwość 2019-2023

Infrastruktura drogowa i kolejowa:


  • Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni oraz gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze Pomorskiej Metropolii – nowe połączenie kolejowe na trasie Gdynia–Rumia–Gdynia Port Oksywie–Kosakowo–Mosty/Mechelinki
  • Budowa Drogi Czerwonej jako trasy ekspresowej, która ma połączyć gdyński port z Obwodnicą Trójmiasta i ma być powiązana z drogą Via Maris.

Infrastruktura portów:


  • Nowa obrotnica i pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży gdyńskiego portu

Bezpieczeństwo i sprawy społeczne:


  • Budowa przyszkolnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu
  • Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Gdyni
  • Budowa nowoczesnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP Gdynia-Oksywie
  • „Posiłek w szkole i w domu” dofinansowanie dla SP Nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni, SP Nr 43 im. Wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni, SP Nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni, SP Nr 48 w Gdyni, SP Nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Gdyni
  • „Infrastruktura kultury” dofinansowanie dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na Modernizację informatyczną Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Zamierzam aktywnie i skutecznie działać na rzecz Pomorza, którego jestem mieszkańcem od urodzenia. Swoją działalnością będę szczególnie wspierał powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, kartuski, kościerski, bytowski, człuchowski i chojnicki oraz miasta Gdynię i Słupsk. Działalność polityczna to gra zespołowa i tylko wspólnymi siłami uda nam się realizować zarówno nowe, jak i rozpoczęte inwestycje na Pomorzu, finansowane z budżetu państwa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

26.

27. KOWALSKI Michał Bartosz [ X ]

28.

Przedostatni na liście, skuteczny w działaniu.