Powiat Chojnicki


PROGRAM Prawo i Sprawiedliwość 2019-2023

Infrastruktura drogowa:


 • Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice-Czersk
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czersk - Czarna Woda
 • W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Biały Bór - Sporysz oraz na DK 22 na odcinku Jaromierz – Nieżywięć
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku gr. woj. – Buszkowo
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2520G w Gminie Człuchów
 • Budowa drogi nr 221013G w miejscowości Międzybórz w Gminie Rzeczenicae

Infrastruktura szkolna i sprawy społeczne:


 • Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Chojnicach
 • Inwestycje w Zakładzie Karnym w Czarnem: budowa nowego pawilonu penitencjarnego, termomodernizacja budynków penitencjarnych, budowa ogrodzenia zewnętrznego pomiędzy wieżyczkami wartowniczymi nr 20022 i 20021 od strony wschodniej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
 • Budowa muzeum przyrodniczego w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie
 • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej należących do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Św
 • Odtworzenie zabytkowego parku w zespole dworsko - parkowym w Krojantach gm. Chojnice po nawałnicy 11.08.2017 r.
 • Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Chojnice;
 • Termomodernizacja Szkoły Muzycznej I st. w Chojnicach
 • Modernizacja boiska piłkarskiego w Gminie Brusy w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub
 • OSA dofinansowania dla Gmin: Brusy, Czersk, Debrzno, Czarne, Rzeczenica, Człuchów
 • Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej dofinansowanie dla Gminy Czersk
 • Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej, dofinansowanie dla miasta Człuchów i Gminy Przechlewo
 • Program Szkolny Klub Sportowy dofinansowania dla podmiotów z ternu Gmin: Brusy, Chojnice, Chojnice miasto, Czersk, Człuchów, Czarne, Przechlewo, Debrzno, Rzeczenica, Koczała

Zamierzam aktywnie i skutecznie działać na rzecz Pomorza, którego jestem mieszkańcem od urodzenia. Swoją działalnością będę szczególnie wspierał powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, kartuski, kościerski, bytowski, człuchowski i chojnicki oraz miasta Gdynię i Słupsk. Działalność polityczna to gra zespołowa i tylko wspólnymi siłami uda nam się realizować zarówno nowe, jak i rozpoczęte inwestycje na Pomorzu, finansowane z budżetu państwa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

26.

27. KOWALSKI Michał Bartosz [ X ]

28.

Przedostatni na liście, skuteczny w działaniu.