Powiat Lęborski


PROGRAM Prawo i Sprawiedliwość 2019-2023

Infrastruktura drogowa:


  • Nowy, stary odcinek nawierzchni drogi powiatowej 1320G. Na terenie drogi powiatowej 1320G, na 3 km odcinku od miejscowości Unieszynko w kierunku Maszewa wykonano nową nawierzchnię jezdni.
  • 1300 metrów wyremontowanej nawierzchni drogi przekazano do użytku na terenie gminy Wicko.
  • Remont ul. Kaszubskiej w Lęborku.
  • Otwarcie Elektrociepłowni w Lęborku
  • Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku.
  • Otwarcie budynku administracyjno - technicznego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku
  • Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wicku nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, zbiornikiem na 3 tysiące litrów wody i wyposażeniem do efektywnych działań chemiczno – ekologicznych.
  • Budowa stadionu lekkoatletycznego w Lęborku.
  • Przebudowa odcinków drogowych znajdujących się pomiędzy Karwicą i Unieszynkiem oraz od skrzyżowania Krępkowice – Roztopczyn do skrzyżowania z drogą powiatową 1324G.

Zamierzam aktywnie i skutecznie działać na rzecz Pomorza, którego jestem mieszkańcem od urodzenia. Swoją działalnością będę szczególnie wspierał powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, kartuski, kościerski, bytowski, człuchowski i chojnicki oraz miasta Gdynię i Słupsk. Działalność polityczna to gra zespołowa i tylko wspólnymi siłami uda nam się realizować zarówno nowe, jak i rozpoczęte inwestycje na Pomorzu, finansowane z budżetu państwa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

26.

27. KOWALSKI Michał Bartosz [ X ]

28.

Przedostatni na liście, skuteczny w działaniu.