Powiat Wejherowski


PROGRAM Prawo i Sprawiedliwość 2019-2023

Dla Redy • Rumi • Wejherowa • Powiat Wejherowski

Infrastruktura drogowa:


 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 g Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek.
 • Przebudowa drogi powiatowej Kniewo - Łebno wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Wilczka w Luzinie.
 • Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem jako nowego połączenia drogowego okalającego miasto Wejherowo.
 • Wykonanie pięciowlotowego ronda na skrzyżowaniu ulicy Oliwskiej z Leśną, Strażacką i Szkolną w Kielnie, w gminie Szemud. Rondo jest też lądowiskiem dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • Budowa ronda przy zbiegu ulic 12 Marca i Sikorskiego w Wejherowie.
 • Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem jako nowego połączenia okalającego miasto Wejherowo - odcinek III Gowino - Gościcino.
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Bolszewo - Góra.

Infrastruktura szkolna i sprawy społeczne:


 • Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi, w którego skład wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich. Przedsięwzięcie zakłada nadbudowę nad małą halą sportową dwóch kondygnacji z pięcioma salami lekcyjnymi oraz wielofunkcyjnego poddasza, w którym mieścić się będzie czytelnia multimedialna.
 • Budowa Hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.
 • Zakup i montaż windy w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Rumi.
 • Remont i adaptacja budynku dla pierwszego przedszkola specjalnego dla dzieci autystycznych, które funkcjonuje w ramach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie przy ul Jana III Sobieskiego 279.
 • Wsparcie finansowe remontu siedmiu zabytkowych kościołów z terenu Powiatu Wejherowskiego w tym m.in.: Parafia Miłosierdzia Bożego w Sasinie, Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie, Parafia pw. Trójcy Świętej w Wejherowie, Parafia Miłosierdzia Bożego w Sasinie, Parafia Rzymskokatolicka św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim.
 • Rewitalizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

Zamierzam aktywnie i skutecznie działać na rzecz Pomorza, którego jestem mieszkańcem od urodzenia. Swoją działalnością będę szczególnie wspierał powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, kartuski, kościerski, bytowski, człuchowski i chojnicki oraz miasta Gdynię i Słupsk. Działalność polityczna to gra zespołowa i tylko wspólnymi siłami uda nam się realizować zarówno nowe, jak i rozpoczęte inwestycje na Pomorzu, finansowane z budżetu państwa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

26.

27. KOWALSKI Michał Bartosz [ X ]

28.

Przedostatni na liście, skuteczny w działaniu.