PROGRAM


Prawo i Sprawiedliwość 2019-2023

RODZINA


 • „Rodzina 500+” na każde dziecko od 1 lipca 2019
 • „Maluch+” to wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 • Program „Dobry Start” to 300 zł dla każdego ucznia
 • „Mama 4+” oraz „Posiłek w szkole i w domu” – Ok. 1,3 mln osób skorzysta rocznie z programu

SENIORZY


 • Obniżyliśmy wiek emerytalny – daliśmy prawo wyboru Polakom
 • Wyższe renty i emerytury
 • Emerytura+, czyli “trzynastka” dla emerytów oraz bezpłatne leki dla seniorów
 • „Senior+” to większa liczba miejsc w placówkach dla osób starszych

ZDROWIE


 • Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia
 • Czyste powietrze - termomodernizacja budynków
 • Skuteczne usuwanie wyrobów azbestowych

ROZWÓJ


 • Uszczelniona luka VAT
 • Ułatwienia dla firm wspierające rozwój przedsiębiorczości – Konstytucja Biznesu
 • Szerokopasmowy Internet dla każdej szkoły oraz cyfryzacja w miejsce biurokracji

PRACA


 • Podwyższanie płacy minimalnej oraz minimalna stawka godzinowa
 • Pracownicze Plany Kapitałowe oraz mały ZUS dla drobnych firm
 • Obniżenie podatku CIT

INFRASTRUKTURA


 • Drogi lokalne – rekordowe 6 miliardów złotych
 • Pomoc klęskowa dla rolników w czasie suszy oraz dopłaty do paliwa rolniczego – Plan dla wsi
 • Sport dla młodych

BEZPIECZEŃSTWO


 • Ponad 100 przywróconych posterunków Policji
 • Większy potencjał obronny Polski
 • Modernizacja polskiej armii
 • Wojska Obrony Terytorialnej
 • Bezpieczeństwo energetyczne – zróżnicowanie źródeł dostaw gazu

Zamierzam aktywnie i skutecznie działać na rzecz Pomorza, którego jestem mieszkańcem od urodzenia. Swoją działalnością będę szczególnie wspierał powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, kartuski, kościerski, bytowski, człuchowski i chojnicki oraz miasta Gdynię i Słupsk. Działalność polityczna to gra zespołowa i tylko wspólnymi siłami uda nam się realizować zarówno nowe, jak i rozpoczęte inwestycje na Pomorzu, finansowane z budżetu państwa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

26.

27. KOWALSKI Michał Bartosz [ X ]

28.

Przedostatni na liście, skuteczny w działaniu.