PROGRAM


MÓJ PROGRAM dla Gminy Puck

BUDŻET GMINY PUCK • dalszy rozwój sieci drogowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetleniowej dróg gminnych
 • rozbudowa nowych ścieżek rowerowych oraz modernizacja już istniejących, budowa nowych przystanków rowerowych
 • wsparcie rolnictwa, inwestycje i doradztwo około-rolnicze

KULTURA • SPORT • TURYSTYKA • wspieranie placówek kulturalnych w Gminie Puck, organizacja Święta Ludowego Gminy Puck, przeglądy muzyczne i artystyczne
 • gminne turnieje w tenisie stołowym, piłce siatkowej, halowej badmintonie, szachach, warcabach, baszcie i leśie, unihokeju

OPIEKA SPOŁECZNA • OŚWIATA • dobra współpraca z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej
 • wsparcie osób najuboższych, które potrzebują gminnej pomocy
 • inwestycje w gminną infrastrukturę oświatową (szkoły, boiska)

OCHRONA ŚRODOWISKA • zachowanie walorów przyrodniczych Gminy Puck tam, gdzie to możliwe, przez ekologiczne i zrównoważone inwestycje
 • program Czyste Powietrze Gminy Puck – ochrona powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz likwidacja azbestu

GOSPODARKA MIESZKANIOWA • remont istniejących lokali komunalnych, będących w zasobach Gminy Puck, modernizacja otoczenia budynków mieszkalnych
 • budowa nowych obiektów komunalnych, które poprawią w zdecydowany sposób sytuację mieszkaniową osób nieposiadających lokalu mieszkalnego

Zamierzam aktywnie i skutecznie działać na rzecz Pomorza, którego jestem mieszkańcem od urodzenia. Swoją działalnością będę szczególnie wspierał powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, kartuski, kościerski, bytowski, człuchowski i chojnicki oraz miasta Gdynię i Słupsk. Działalność polityczna to gra zespołowa i tylko wspólnymi siłami uda nam się realizować zarówno nowe, jak i rozpoczęte inwestycje na Pomorzu, finansowane z budżetu państwa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

26.

27. KOWALSKI Michał Bartosz [ X ]

28.

Przedostatni na liście, skuteczny w działaniu.